Reserves and Resources


Gold Reserves as of January 1, 2021

Russian classification compliant with the State Commission on Mineral Reserves (GKZ) reporting system

SiteDepositOre, MtAverage grade, g/tBalance gold reserves, kgOff-balance gold reserves, kg
Nizhne-YakokitskiyNizhne-Yakokitskoye Ore Field26.70.8522,75615,138
LunnyLunnoe4.21.847,75423,985
RyabinovyRyabinovoye13.31.2817,07410,650
PodgolechnyPodgolechnoye000106
SamolazovskiySamolazovskoye2.83.349,2122,589
SinindaNerundinskoye0.76.154,3510
PoiskMurzinskoye0.033.72105600.5
VasinVasin6.56.8444,306340.5
Ore gold, total105,55853,409
Sand, million m³Average grade, g/m³Balance gold reserves, kgOff-balance gold reserves, kg
NirunganAlluvials10.090.434,31086
SinindaAlluvials0.521.64858101
Alluvial gold, total5,168187
Gold, total110,72653,596Tin Reserves as of January 1, 2021

Russian classification compliant with the State Commission on Mineral Reserves (GKZ) reporting system


CompanyDepositOre, MtAverage grade, %Balance tin reserves, ktOff-balance tin reserves, kt
Tin Mining CompanyFestivalnoye6.30.77%483
Perevalnoye8.70.49%435
PravourmiyskoyePravourmiyskoye5.71.23%713
TerritoriyaPyrkakay stockworks96.40.25%24324
Tin, total117.10.35%40535


Gold Ore Reserves

Comliant with the JORC Code

DepositOre, MtGrade, g/tGold, Kg
Nadezhda7.51.108,321
Verkhneye2.61.453,850
Trassovoye11.51.1413,120
Smezhnoye-111.00979
Smezhnoye-20.61.09624
Khvoynoye11.80.8710,207
Nizhne-Yakokitskiy, total351.0637,100
Audit Review of the Mineral Resources and Ore Reserves prepared by Micon International Co Limited


DepositOre, MtGrade, g/tGold, Kg
Muskovity13.001.4619,025
Novy3.901.887,216
Ryabinovy, total16.901.5626,241
Audit of the Ryabinovoye Gold Deposit prepared by Micon International Co Limited


Mineral Resources 


Comliant with the JORC Code

DepositOre, MtGrade, g/tGold, KgOre, MtGrade, g/tGold, kg
Indicated resourcesInferred resources
Nadezhda7.21.218,7240.571.04587
Verkhneye2.41.654,0020.981.711,683
Trassovoye11.31.213,5403.2880.832,718
Smezhnoye-10.91.11,0010.421.18493
Smezhnoye-20.61.196580.0040.863
Khvoynoye10.90.9610,49914.321.0414,942
Nizhne-Yakokitskiy, total33.31.1538,42419.61.0420,426
Audit Review of the Mineral Resources and Ore Reserves prepared by Micon International Co Limited

DepositOre, MtGrade, g/tGold, KgOre, MtGrade, g/tGold, kg
Indicated resourcesInferred resources
Muskovity13.11.5620,3375.61.166,563
Novy3.92.017,8210.632.291,446
Ryabinovy, total16.91.6628,1586.2721.288,009
Audit of the Ryabinovoye Gold Deposit prepared by Micon International Co Limited

 

2021 Annual Report (pdf, 16 Мб)
09.12 16:05
1813.4 $/oz +0.72%
MOEX: SELG
45.4 -0.85%