OJSC «Seligdar»

Licenses

Company

Deposit

License number

Date of issue

Expiration date

Seligdar PJSC

Samolazovskoye

ЯКУ 02577 БР

01.10.2007

25.12.2015

Seligdar Gold OJSC

Nadezhda, Verkhneye, Smezhnoye, Trassovoye, Khvoynoye, Tabardyr

ЯКУ 13679 БР

24.07.2006

31.12.2015

Podgolechnoye

ЯКУ 03715 БР

07.11.2013

15.04.2022

Ryabinovoye LLC

Ryabinovoye

ЯКУ 13728 БЭ

15.08.2006

25.12.2016

Lunnoye JSC

Lunnoye

ЯКУ 14378 ТР

01.02.2008

20.08.2027

Orenburg Mining Company LLC

Vasin

ОРБ 01283 БР

04.02.2002

31.12.2021

Euroart LLC

Anikhovsky graben

ОРБ 02111 БР

01.02.2008

31.12.2032

Poisk Placer Miner Guild LLC

Murzinsky site

БАР 00126 БР

04.04.2001

01.06.18

Vostochny site

БАР 02407 БР

25.02.2012

24.02.2028

Semenovskaya area

БАР 02408 БР

25.02.2012

24.02.2031

Sininda-1 Placer Miner Guild LLC

Nerunda ore field

УДЭ 00423 БР

29.06.1999

31.12.2030

Nerunda River placer

УДЭ 00210 БЭ

07.05.1998

31.12.2016

Nerunda River tributaries placer (Kedrovy Creek and Leviy Nizhny Creek)

УДЭ 00230 БР

06.04.2006

01.07.2015

Bolshoy site

УДЭ 01481 БР

22.08.2012

22.08.2027

Sredny site

УДЭ 01482 БР

22.08.2012

22.08.2027

Prozrachny site

УДЭ 01483 БР

22.08.2012

22.08.2027

Perevalny site

УДЭ 01484 БР

22.08.2012

22.08.2027

Nizhny site

УДЭ 01485 БР

22.08.2012

22.08.2027

Krutoy 3 site

УДЭ 01486 БР

22.08.2012

22.08.2027

Krutoy 2 site

УДЭ 01487 БР

22.08.2012

22.08.2027

Krutoy 1 site

УДЭ 01488 БР

22.08.2012

22.08.2027

Verkhny site

УДЭ 01489 БР

22.08.2012

22.08.2027

Shumnaya site

УДЭ 01490 БР

22.08.2012

22.08.2027

Davakit site

УДЭ 01491 БР

22.08.2012

22.08.2027

Shaman Creek basin site (Leviy Shaman Creek placer, Verkhny Shaman Creek, Nizhny Shaman Creek)

УДЭ 01502 БР

 

25.09.2012

31.12.2021

Tin Mining Company OJSC

Perevalnoye

ХАБ 15235 ТЭ

01.11.2011

31.12.2019

Festivalnoye

ХАБ 15236 ТЭ

01.11.2011

31.12.2019

Pravourmiyskoye LLC

Pravourmiyskoye

ХАБ 14585 ТЭ

13.10.2008

31.12.2019